4000 TV channels
Download TV Software. It's safe to install.
Safe to install software
Download TV Software. It's safe to install.
Number one rated software

Sunday, July 3, 2011

वासलात

सम्पत्ति र दायित्वको विवरण वासलात हो । त्यस्तै कुनै पनि व्यवसायको आर्थिक (economy ) स्थिति कस्तो छ भनी जानकारी दिने आर्थिक विवरणलाई लाई पनि वासलात भनिन्छ । सामाजिक संघ / संस्था तथा व्यापारिक संस्था  र शैक्षिक संस्थाहरुले पनि आम्दानी र खर्च खाता तयार गरिसकेपछि आर्थिक विवरण का रुपमा वासलात तयार गर्ने गर्नुपर्दछ  वासलात नै अन्तिम खाता को अन्तिम रुप पनि हो । वासलातका सम्पत्ति र खर्च गरि दुई पक्ष छन । जहा सम्पत्ति बराबरको दायित्व हुनुपर्छ 

No comments:

Post a Comment